BBZ-REGELING (Besluit bijstandverlening zelfstandigen)

 

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) is een regeling die wordt uitgevoerd door de gemeente waar u woonachtig bent. Vanuit deze regeling kan aan ondernemers niet alleen een maandelijkse uitkering verstrekt worden, maar ook een lening als bedrijfskapitaal.

 

Een voorbeeld ter verduidelijking:

 

Levensonderhoud:

Indien u (als ondernemer) tijdelijk te weinig opdrachten heeft en bijvoorbeeld de huur niet kunt betalen en onvoldoende geld heeft om boodschappen te doen, kan de gemeente u een maandelijkse uitkering geven als de problemen van tijdelijke aard zijn.

Uw bedrijf dient na de hulpverlening weer levensvatbaar te zijn.

De levensvatbaarheid van uw bedrijf bepaalt het soort hulpverlening.

Indien achteraf blijkt dat u echter toch voldoende inkomsten had, dan kan het voorkomen dat u een gedeelte van deze uitkering moet terugbetalen.

 

Bedrijfskapitaal:

Indien u schulden heeft bij diverse schuldeisers of u moet investeren en uw eigen bank ondersteunt u niet, dan kunt u ook bij uw gemeente een aanvraag indienen voor een bedrijfskapitaal. Dit is een lening waar rente over betaald moet worden. Met deze lening kunnen bijvoorbeeld uw schulden betaald of gesaneerd worden, zodat u uw onderneming schuldenvrij kunt voortzetten. Ook hier is het kernwoord levensvatbaarheid. Na de hulpverlening moet u weer op eigen benen kunnen staan.

 

Oudere zelfstandige:

De ondernemer die geboren is vóór 1-1-1960 en die de AOW gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt en minimaal 10 jaar een eigen bedrijf heeft, kan naast een uitkering l.o. eenmalig een bedrag ontvangen dat niet hoeft te worden terugbetaald. Indien men schulden heeft, kan met dit bedrag wellicht een sanering van de schulden gerealiseerd worden. Het gaat hierbij om bedrijven die niet meer levensvatbaar zijn.

 

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar uw gemeente.

U kunt ook eerst met ons contact opnemen. Als uw bedrijf zich in zwaar weer bevindt, komt het vaak voor dat juist de administratieve handelingen een struikelblok vormen om succesvol een aanvraag bij uw gemeente in te kunnen dienen. Uiteraard kunnen wij u hierbij helpen.

 

Indien wenselijk of noodzakelijk kunnen wij u, vanaf het indienen van de aanvraag gedurende het hele traject begeleiden.

 

Thermiekstraat 31

6361 HB Nuth

T 045 577 83 10

E info@philipsstiels.nl

Contactformulier